Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Partizaninis karas

karinės ir pusiau karinės operacijos priešo užimtoje teritorijoje, atliekamos nereguliarių, daugiausia iš vietinių gyventojų sudarytų kovos būrių.

Pagrindinis partizaninio karo tikslas – smulkiais išpuoliais alinti ir silpninti priešų jėgas, o sustiprėjus – suformuoti savo reguliarią armiją, pajėgią atvirai kovoti ir vykdyti puolamąsias operacijas. Ispanijoje ir Lotynų Amerikos valstybėse partizaninis karas vadinamas gerilja.