Paryžiaus taika

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Paryžiaus taika

Krymo karo (1853-1856) užbaigimo sutartis, pasirašyta 1856 m. Paryžiaus kongrese. Dalyvavo Rusija, prieš ją kariavusios D. Britanija, Osmanų imperija, Prancūzija ir Sardinija, taip pat Austrija ir Prūsija.

Buvo priimti šie nutarimai: Rusija Osmanų imperijai grąžina Karsą; Juodoji jūra skelbiama neutrali, uždraudžiant Rusijai ir Osmanų imperijai joje turėti karinius laivynus ir arsenalus; skelbiama laivininkystės Dunojumi laisvė, kontroliuojant 2 tarptautinėms komisijoms; Rusija perduoda Moldovos kunigaikštystei Dunojaus žiotis ir gretimą P. Besarabijos dalį; Osmanų imperijos ribose užtikrinama Serbijos, Moldovos ir Valakijos vidinė autonomija (susijungus Moldovai ir Valakijai, susikūrusi valstybė 1861 m. pasivadino Rumunija). Atskira konvencija Rusija įpareigota nestatyti karinių įtvirtinimų Alandų salose (Baltijos jūroje). Osmanų imperijos krikščionių globos klausimas buvo išspręstas sultono reskriptu (1856 m. vasario mėn.), kuriuo skelbiama visų krikščionių tikėjimų laisvė.