Paryžiaus taikos sutartys

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Paryžiaus taikos sutartys

II pasauliniame kare nugalėjusių valstybių taikos sutartys su Vokietijos buv. sąjungininkėmis Bulgarija, Italija, Rumunija, Suomija ir Vengrija. Pasirašytos 1947 m. Paryžiuje.