Pasaulinė socializmo sistema

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pasaulinė socializmo sistema

SSRS kontroliuojamų komunistinių pasaulio valstybių grupė, egzistavusi XX a. II pusėje.

Atsirado po II pasaulinio karo, SSRS kariuomenei užėmus Vidurio ir Pietryčių Europą: Lenkiją, VDR, Čekoslovakiją, Bulgariją, Vengriją, Jugoslaviją, Rumuniją, Albaniją. 5-6 deš. socialistinių valstybių atsirado ir kituose žemynuose: Kinija, Š. Korėja ir Š. Vietnamas Azijoje; Kuba Amerikos žemyne. Šių valstybių valdančiosios komunistų partijos buvo paklusnios SSKP, kuri kontroliavo jų politinį ir ekonomini gyvenimą. Nukrypimus nuo vieningo socializmo modelio SSRS „taisė“ karine jėga. 1990 m. sistema suiro.