Pasaulio medis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pasaulio medis

mitinis vaizdinys, visatos struktūros ašis, jungianti atskiras jos dalis.

Žinomas įvairių tautų ir epochų mitologijose, vaizduojamas sakytinio ir vaizduojamojo meno paminkluose. Vertikaliai pasaulio medis struktūrizuojamas į šaknis, kamieną ir šakas, atitinkančias požeminį ir žmogaus gyvenamąjį pasaulius bei dangų. Horizontaliai pasaulio medis modeliuojamas į keturias dalis, reiškiančias metų dalis ir pasaulio šalis.