Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pasiuntinys

diplomatinio atstovo rangas, antras po ambasadoriaus.

Iki II pasaulino karo pasiuntinio rangą turėjo dauguma diplomatinių atstovybių vadovų visame pasaulyje. XX a. antrojoje pusėje pasiuntinio rangas pamažu išnyko iš diplomatinės praktikos.