Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Patricijai

(lot. patricius), sen. romėnai, karalių ir ankstyvosios respublikos laikais turėję visas politines ir pilietines teises.