Pavietas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pavietas

XVI a. II pusės-XVIII a. LDK teritorinis administracinis vienetas.

Pavietai buvo sudaromi pagal Lenkijos teritorinio administracinio suskirstymo pavyzdį. Pagal analogišką Lenkijos teritorinio administracinio vieneto pavadinimą „powiat“ LDK apskritys pavadintos pavietais. Per 1564-1566 m. LDK teritorines, administracines, bajorų teismų ir politines reformas vaivadijos suskirstytos į apskritis (pavietus). Kai kurios jų prilygo senajam valsčiui, kitos apėmė kelis valsčius. Pavietai, tapę bendros bajorų ir didikų mobilizacijos vieta, sudarė LDK šauktinės kariuomenės organizacinį pagrindą.