Perl Harboro užpuolimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Perl Harboro užpuolimas

Japonijos karinės bazės ir laivyno netikėtas antpuolis prieš JAV karinę jūrų ir oro laivyno bazę Ramiojo vandenyno Perl Harboro įlankoje Havajuose per II pasaulinį karą (1941 m. gruodžio 7 d.).

Dar 1898 m. įkurtą JAV karinę bazę netikėtai atakavo apie 200 iš lėktuvnešių pakilusių Japonijos karo lėktuvų. JAV neteko 188 lėktuvų, 8 nuskandintų ar apgadintų linijinių laivų, 3 kreiserių, 3 eskadrinių minininkų ir kt. laivų. Žuvo 2-3 tūkst. žmonių. Japonai neteko 29-60 lėktuvų, 6-7 povandeninių laivų ir apie 100 žmonių. Japonai neįgyvendino pagrindinio tikslo – paralyžiuoti JAV laivyną. JAV įstojo į II pasaulinį karą, prasidėjo Ramiojo vandenyno kampanija.