Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Peticija

(lot. petitio – reikalavimas), raštiškas pareiškėjo (pareiškėjų grupės) kreipimasis į valdžios instituciją su reikalavimu spręsti jam ar visuomenei svarbius klausimus.