Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Petrauskas Mikas

(1873-1937), dainininkas, dirigentas, kompozitorius.

Nuo 1901 m., studijuodamas Peterburgo konservatorijoje, vadovavo lietuvių chorams, sukūrė ir pastatė pirmąsias lietuviškas operetes. 1906 m. emigravo į Šveicariją, gyveno JAV. Užsienyje rengė koncertus, vadovavo lietuvių chorams, steigė muzikos mokyklas. 1930 m. apsigyveno Kaune. Sukūrė pirmąją lietuvišką operą „Birutė“ (1906), operą „Eglė žalčių karalienė“ (1920), operečių, kitų muzikinių kūrinių, knygų ir straipsnių apie muziką.