Pilėnų gynimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pilėnų gynimas

lietuvių gynimasis nuo kryžiuočių ordino ir jo talkininkų Pilėnų pilyje 1336 m. vasario mėn.

Pilėnų vieta nenustatyta. Ji tapatinama su Punios piliakalnio pilimi, tačiau labiau tikėtina, kad ji buvo prie Nemuno žemupio. Šaltiniuose minimas garsusis Pilėnų gynimas prasidėjo 1336 m. vasario 24 d. Kryžiuočiai ir jų talkininkai, vadovaujami Ordino didžiojo magistro Dytricho fon Altenburgo, apsupo pilį. Pasak kryžiuočių kronikų, joje buvo 4000 žmonių (deja, tai mažai tikėtina), vadovaujamų Margirio. Kilus gaisrui ir dėl priešo persvaros nebegalėdami atsiginti, gynėjai, pasak vokiečių kronikininkų, nusižudė.