Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Piliakalnis

kalva, kalnas, kur stovi ar stovėjo pilis, pilies kalnas.

Piliakalniai yra vieni iš svarbiausių archeologinių paminklų, būdingi daugeliui genčių ir tautų. Lietuvoje žinoma apie 850 piliakalnių, 2/3 iš jų turi įtvirtinimų arba kultūrinių sluoksnių liekanų. Daugiausiai piliakalnių yra Lietuvos rytuose ir Užnemunėje, mažiau – Žemaičių aukštumoje, mažiausiai Lietuvos šiaurėje ir Vidurio lygumoje. Archeologijos duomenimis ankstyviausi piliakalniai žinomi nuo II tūkstm. pr. Kr. pabaigos.