Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pilies teismas

LDK 1566-1791 m. teismo institucija, kolegialiai nagrinėjusi baudžiamąsias apskrities bajorų bylas. Teismui vadovavo didžiojo kunigaikščio paskirtas apskrities seniūnas (vaivadijos centre – vaivada).