Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pilietinis karas

vienos valstybės dviejų ar daugiau gyventojų grupių ilgalaikis karinis konfliktas. Dažniausiai kovojama dėl teisės valdyti šalį arba dėl dalies gyventojų siekio sukurti savo valstybę.