Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pilietis

žmogus, turintis šalies pilietybę ir visas teises bei laisves, kurias suteikia jos įstatymai.