Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pilietybė

asmens teisinė padėtis, reiškianti jo priklausomybę kuriai nors valstybei.