Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Piligrimas

keliaujantis maldininkas, šventųjų vietų lankytojas.