Pirmasis ATR padalijimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pirmasis ATR padalijimas

Lietuvos-Lenkijos padalijimai
Lietuvos-Lenkijos padalijimai
1772 m. rugpjūčio 5 d. Austrijos, Rusijos ir Prūsijos pasirašyta I Peterburgo konvencija, įtvirtinusi I ATR padalijimą.

Iš LDK valdų Rusijai atiteko šiaurinės Rytų Baltarusijos žemės, iš LDK ir Lenkijos bendrų valdų – Latgala. Prūsija ir Austrija prisijungė Lenkijos valdas: Prūsija – lenkų šiaurines žemes, Austrija – vakarinę Ukrainos dalį su Lvovo miestu ir Lenkijos pietines žemes. Pirmasis padalijimas sužlugdė Rusijos pastangas vienai kontroliuoti ATR ir nepaprastai sustiprino Prūsiją, kurios dvi viena nuo kitos atskirtos dalys (Brandenburgas ir Rytų Prūsija) buvo sujungtos. Atkirtusi Lenkiją nuo jūros, Prūsija ėmė kontroliuoti beveik visą Lenkijos prekybą su Vakarų Europa.