Pirmasis Lietuvos Statutas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pirmasis Lietuvos Statutas

LDK teisynas, pasirodęs 1529 m.

Jo rengimui vadovavo kancleris Albertas Goštautas. Sudarytas iš 13 skyrių (240 straipsnių) ir apėmė valstybinės, baudžiamosios, civilinės ir kitų teisės šakų normas. Teisiškai įformino LDK valstybinę ir visuomeninę santvarką, privilegijuotą bajorų padėtį ir valstiečių išnaudojimą.