Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pirmoji Lietuvos vyriausybė

(A. Voldemaro vyriausybė), 1918 m. lapkričio 11 d. Valstybės tarybos prezidiumo patvirtinta vyriausybė, kurią sudarė tautininkai ir jiems artimi nepartiniai.

Sudarė: A. Voldemaras – ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, V. Stašinskas – vidaus reikalų ministras, J. Tūbelis – žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, P. Leonas – teisingumo ministras, M. Yčas – finansų, prekybos ir pramonės ministras, M. Velykis – krašto apsaugos ministras, J. Yčas – švietimo ministras.

Portretai

Klimentas Vorošilovas
Klimentas Vorošilovas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.