Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pirmoji Lietuvos vyriausybė

(A. Voldemaro vyriausybė), 1918 m. lapkričio 11 d. Valstybės tarybos prezidiumo patvirtinta vyriausybė, kurią sudarė tautininkai ir jiems artimi nepartiniai.

Sudarė: A. Voldemaras – ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, V. Stašinskas – vidaus reikalų ministras, J. Tūbelis – žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, P. Leonas – teisingumo ministras, M. Yčas – finansų, prekybos ir pramonės ministras, M. Velykis – krašto apsaugos ministras, J. Yčas – švietimo ministras.