Pirmoji sovietinė okupacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pirmoji sovietinė okupacija

Lietuvos istorijos laikotarpis nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1941 m. birželio 22 d.

1940 m. birželio 15 d. SSRS kariuomenė okupavo Lietuvos Respubliką. Į Kauną atvykęs SSRS vyriausybės ypatingasis įgaliotinis V. Dekanozovas pradėjo vykdyti krašto inkorporavimą į SSRS, birželio 17 d. sudarė J. Paleckio vadovaujamą marionetinę vyriausybę. Okupantų inspiruota, ji pradėjo likviduoti Lietuvos valstybinę santvarką, partijas, organizacijas, kariuomenę. Liepos 21 d. sovietų suformuotas Liaudies seimas priėmė deklaracijas dėl valstybinės santvarkos ir dėl Lietuvos įstojimo į SSRS, nacionalizavo žemę, bankus ir stambiąją pramonę. Rugpjūčio 3 d. SSRS Aukščiausiosios tarybos VII sesijoje LTSR paskelbta sąjungine respublika. Sudarytos SSRS politinę sistemą atitinkančios struktūros, keičiama vietos valdžia, ūkis pavestas SSRS ūkinėms žinyboms, pradėta žemės reforma. Įtvirtintas sovietinis režimas, palaikomas kariuomenės, NKVD, LKP. 1941 m. birželio 14-18 d. įvykdytas pirmasis masinis gyventojų trėmimas. Pirmąją sovietinę okupaciją nutraukė kilęs Vokietijos ir SSRS karas.