Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pirmykštė bendruomenė

(pirminė bendruomenė), spėjama ankstyvoji žmonių bendravimo forma, visuomenės raidos laikotarpis. Manoma, kad truko paleolitą, bronzos ir ankstyvąjį geležies amžių.