Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Plateriai

XIII-XX a. Livonijos, Lenkijos ir Lietuvos didikų giminė, grafai.