Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Platerytė Emilija

(1806-1831), 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvė.

Su pusbroliu C. Pliateriu Dusetose suorganizavo sukilėlių būrį. Su juo ir J. Horodeckio sukilėliais 1831 m. balandžio 4 d. buvo užėmusi Zarasus. Vėliau prisijungė su savo būriu prie K. Zaluskio sukilėlių. 1831 m. gegužės 4 d. dalyvavo Prastavonių (Radviliškio r.) mūšyje. Perėjo į K. Parčevskio Vilniaus apskrities sukilėlių būrį, vėliau prisijungė prie generolo D. Chlapovskio dalinio. Tapo 25 pėstininkų pulko I kuopos garbės vade, kapitone. Pasižymėjo drąsa. Sukilėlių kariuomenei traukiantis į Prūsiją, mėgino prasiveržti į Lenkiją. Susirgusi mirė.

Portretai

Joachimas Ribentropas
Joachimas Ribentropas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.