Plechavičius Povilas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Plechavičius Povilas

P. Plechavičius
P. Plechavičius
(1890-1973), Lietuvos karinis veikėjas, generolas leitenantas. Vienas 1926 m. gruodžio perversmo vadovų.

1914 m. baigė Kavalerijos karo mokyklą. 1918 m. rudenį-1920 m. dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1926 m. baigė Prahos generalinio štabo akademiją. 1927-1929 m. Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo viršininkas. 1944 m. Kaune suorganizavo Lietuvos vietinę rinktinę. Neįvykdęs reikalavimo perduoti rinktinės dalinius vokiečių valdžiai, 1944 m. gegužės 15 d. su rinktinės štabo nariais suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą Latvijoje. 1949 m. išvyko į JAV.