Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Plieno paktas

(ofic. Italijos ir Vokietijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis), 1939 gegužės 5 d. Berlyne  italijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų pasirašyta sutartis. Joje abi valstybės įsipareigojo teikti viena kitai karinę pagalbą.