Polanieco universalas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Polanieco universalas

svarbiausias 1794 m. sukilimo vadovybės aktas valstiečių klausimu.

Pasirašytas 1794 m. gegužės 7 d. Polaniece (Lenkija, Tarnobžego vaivadija). Autoriai Tadas Kosciuška ir Hugas Kolontajus. Universalas suteikė baudžiauninkams asmens laisvę: leido išeiti iš dvaro, atsiskaičius su dvarininku ir sumokėjus mokesčius. 33-50 proc. sumažino lažą. Valstiečių ginčus su dvarininkais sprendė specialūs sukilimo valdžios pareigūnai ir apskričių Tvarkomosios komisijos. Poloneco universalas buvo vykdomas visoje sukilėlių kontroliuojamoje LDK teritorijoje. Numalšinus sukilimą, aktas panaikintas.