Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Politeizmas

(poli + gr. theos – dievas), tikėjimas daugeliu dievų.