Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Politinė tauta

visuomeniniame gyvenime dalyvaujantys privilegijuoti luomai, turį teisinį pagrindą spręsti įvairius valstybinius reikalus.

LDK iki XVI a. vid. politinę tautą sudarė kilmingųjų sluoksnių atstovai, o nuo 1565 m., sukūrus luominio atstovavimo principus, į valstybinių problemų sprendimą įsitraukė ir bajorija. XVI-XVIII a. politinė tauta buvo tapatinama su bajorų luomu.