Politinė tauta

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Politinė tauta

visuomeniniame gyvenime dalyvaujantys privilegijuoti luomai, turį teisinį pagrindą spręsti įvairius valstybinius reikalus.

LDK iki XVI a. vid. politinę tautą sudarė kilmingųjų sluoksnių atstovai, o nuo 1565 m., sukūrus luominio atstovavimo principus, į valstybinių problemų sprendimą įsitraukė ir bajorija. XVI-XVIII a. politinė tauta buvo tapatinama su bajorų luomu.