Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Politinis sprendimas

vieno iš mažiausiai dviejų galimų politinio veiksmo variantų sąmoningas pasirinkimas.