Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Politologija

(politika + gr. logos – mokslas), mokslas apie politiką.