Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Potsdamo konferencija

D. Britanijos, JAV ir SSRS vadovų konferencija, vykusi 1945 m. liepos 17-rugpjūčio 2 d. Potsdame (Vokietija).

Dalyvavo D. Britanijos ministras pirmininkas V. Čerčilis (liepos 28 d. jį pakeitė K. Etlis), JAV prezidentas H. Trumenas, SSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininkas J. Stalinas. Vokietijai ir Italijai kapituliavus, buvo svarstomi pokario Europos klausimai: valdymo, tvarkos, reparacijų, teritoriniai. Tartasi dėl Lenkijos, galutinai suderintas Rytų Prūsijos padalijimo klausimas. Vokietija buvo padalyta į 4 okupacines zonas.