Povandeninių laivų karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Povandeninių laivų karas

I pasauliniame kare panaudota Vokietijos karinė taktika.

Jau pirmosiomis karo dienomis paaiškėjo, kad Anglijos laivynas yra pranašesnis už vokiečių. Didieji Vokietijos karo laivai dėl smarkių britų atakų negalėjo išplaukti iš savo uostų į atvirą jūrą. D. Britanija paskelbė Šiaurės jurą karo zona, ėmė kontroliuoti visus prekybinius jūrų kelius, tikrinti neutralių šalių laivus. Atsakydama į tai Vokietijos karo vadovybė 1915 m. paskelbė neribotą povandeninių laivų karą, nors tai ir prieštaravo Hagos taikos konferencijos susitarimams. Vokietijos povandeniniai laivai ėmė atakuoti net civilinius laivus. 1915 m. gegužės 7 d. buvo nuskandintas Anglijos keleivinis garlaivis „Luizitania". Tarp 1198 žuvusiųjų buvo 139 JAV piliečiai. Tai labai paaštrino JAV ir Vokietijos santykius. JAV 1917 m. įstojo į karą Antantės pusėje. Povandeninių laivų atakos nepadėjo Vokietijai pasiekti persilaužimo jūrose.