Pozicinis karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pozicinis karas

varginančios kovos apkasuose I pasaulinio karo metais, Vokietijai nepavykus Vakarų fronte staigiu smūgiu sutriuškinti Prancūzijos ir Anglijos kariuomenių.

Vokiečių frontas prieš prancūzus ir anglus nusidriekė 700 km nuo Belgijos Šiaurės jūros pakrantės iki Šveicarijos. Kareiviai abipus fronto iškasė apkasus, įrengė įtvirtinimus, apjuosė juos spygliuotų vielų užtvaromis. Tiek vienos, tiek kitos pusės mėginimai pralaužti šį frontą panaudojus artilerijos ugnį, dujų atakas, buvo nesėkmingi, žuvo šimtai tūkstančių kareivių. Britams panaudojus tankus 1917 m. pralaužti fronto taip pat nepavyko. Tik 1918 m. pavasarį vokiečių kariuomenei perėjus į puolimą prancūzų, anglų ir amerikiečių daliniai buvo priversti trauktis. Tačiau greitai Vokietijos jėgos visiškai išseko ir ji turėjo kapituliuoti.