Pozityvizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Pozityvizmas

filosofijos kryptis. Teigia, kad pozityvias, tikras žinias gauname tik iš specialiųjų mokslų, o filosofija yra nereikalinga.

Atsirado XIX a. 4 deš. Pradininku laikomas O. Kontas. Lietuvoje pradėjo reikštis XIX a. pab.-XX a. pr. Žymiausi propaguotojai buvo Jonas Šliūpas, Vincas Kudirka, Stasys Matulaitis ir kiti. Pozityvizmo atmainos – empriokriticizmas, neopozityvizmas.