Prahos pavasaris

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Prahos pavasaris

1968 metų įvykiai Čekoslovakijoje, per kuriuos Čekoslovakijos komunistų partijos (ČKP) reformatoriai bandė sudemokratinti ekonominę ir politinę sistemą ir sukurti „žmogišką socializmą“.

1968 m. pradžioje A. Dubčekas tapo ČKP CK pirmuoju sekretoriumi. Buvo paskelbta programa – demokratizuoti viešąjį gyvenimą. Demokratizacija prasidėjo kovo mėnesį: panaikinta cenzūra, įsigaliojo žodžio, spaudos laisvė. Gegužės 6 d. nutarta sušaukti neeilinį partijos suvažiavimą ir priimti naują partijos programą, pradėta rengti ekonominė reforma. SSRS vadovybė, išsigandusi reformų, rugpjūčio mėn. suorganizavo Varšuvos sutarties valstybių – SSRS, Lenkijos, VDR, Vengrijos, Bulgarijos – intervenciją ir privertė nutraukti pertvarkymus.