Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Pramotė

mitinis vaizdinys totemizme, žvėris – žmonių genties pranokėja ir globėja.