Prancūzijos Liepos revoliucija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Prancūzijos Liepos revoliucija

1830 m. paryžiečių sukilimas, nuvertęs konservatyvųjį karalių Karolį X.

Nors po Napoleono I nuvertimo, restauracijos metais Prancūzijoje galiojo liberali konstitucija, garantuojanti tikėjimo, žodžio, spaudos laisvės, piliečių lygybę prieš įstatymą, nuosavybės neliečiamumą, šios teisės nuolat buvo ribojamos įvairiais įstatymais. Katalikybė buvo paskelbta valstybine religija, spaudos laisvė suvaržyta, rinkimų teisės apribotos įvedus cenzinę rinkimų sistemą. Nuo 1824 m. valdęs karalius Karolis X dar labiau ribojo piliečių teises. Po to, kai karalius paskelbė ordonansus, kuriais buvo numatyta visiškai panaikinti spaudos laisvę, padidinti turto cenzą rinkėjams, paleido parlamentą, Paryžiuje prasidėjo bruzdėjimai, liepos 27-29 d. peraugę į sukilimą. Karolis X buvo nuverstas. Naujas karalius Lui Pilypas jau buvo tvirtinamas parlamente, buvo panaikinti laisvių, garantuotų konstitucijos, apribojimai.