Primas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Primas

(lot. primas – pirmutinis), katalikų ir anglikonų arkivyskupų titulas. 

XVI-XVIII a. ATR aukščiausias Katalikų Bažnyčios hierarchas – Gniezno arkivyskupas. Laikytas pirmuoju valstybės senatoriumi, įgyjančiu politinės reikšmės tarpuvaldžių metu. Mirus valdovui laikinai užimdavo jo vietą ir eidavo kai kurias monarcho pareigas. Gniezno arkivyskupas savo universalais pranešdavo apie karaliaus mirtį, sušaukdavo kaptūrinius seimelius, nustatydavo ir vaivadijoms bei pavietams pranešdavo konvokacinio seimo laiką. Konvokacinio seimo metu senatoriams ir seimo atstovams bendrai posėdžiaujant pirmininkaudavo primas. Išsiuntinėdavo kvietimus į elekcinį seimą, nominuodavo naują išrinktą valdovą. Karūnacinį seimą irgi šaukdavo primas. Pasibaigus tarpuvaldžiui, primas likdavo pirmuoju valstybės senatoriumi.