Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Prisiekęs patikėtinis

Rusijoje 1864-1917 m. valstybinėje tarnyboje esantis advokatas prie apylinkės teismo ar teismo rūmų.