Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Profesinė sąjunga

tam tikros profesijos darbininkų ar tarnautojų susivienijimas darbo santykiams su darbdaviais reguliuoti. Atsirado XVIII a. Anglijoje plėtojantis pramonės perversmui, Lietuvoje – XIX a. pabaigoje.