Proletariatas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Proletariatas

laisvoje darbo rinkoje savo jėgą priverstas pardavinėti darbininkų sluoksnis.

Daugiausia jį sudarė be darbo likę amatininkai, jų mokiniai ir pameistriai, žemę praradę valstiečiai, žemės ūkio darbininkai, miestų padieniai darbininkai. XVIII a. pab. proletariatas ėmė kovoti už savo teises, prasidėjo vadinamasis luditų, arba mašinų laužytojų, judėjimas. Vėliau darbininkai ėmė burtis į profesines sąjungas. 1847 m. K. Marksas ir F. Engelsas paskelbė „Komunistų partijos manifestą“, raginusį vienytis visų šalių proletarus. Taip pradėjo kurtis pirmieji darbininkų politiniai susivienijimai – socialistų partijos.