Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Proletariato diktatūra

neribota diktatūrinė valdžia komunistinėse valstybėse.

Proletariato diktatūros idėjos autoriai – K. Marksas ir F. Engelsas, ją išplėtojo ir įgyvendino V. Leninas. Tikslas – jėga sunaikinti nuverstos buržuazijos pasipriešinimą ir sukurti socializmą.