Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Protekcionizmas

(pranc. protectionnisme iš lot. protectio – priedanga, globa), ekonominių priemonių sistema savo šalies ekonomikai apsaugoti nuo užsienio konkurencijos, siekiant padidinti vietinių pramonės įmonių pelną. Tai daroma didinant muitus užsienio prekėms ir mažinant eksporto muitus, skiriant pinigines subsidijas vietinėms pramonės įmonėms ir pan. Tokia politika kelia vidaus rinkos prekių kainas, mažina konkurenciją.