Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Protektoratas

1. valstybės priklausomybės forma. Stipri valstybė (protektorius) per savo rezidentą tvarko silpnesnės šalies (protektorato) užsienio politiką ir kontroliuoja vidaus politiką. Protektoratas sudaromas sutartimi. Paprastai ji stipriosios šalies primetama silpnesniajai;
2. valstybė, patekusi kitos valstybės priklausomybėn, kuri reiškiasi kaip protektoratas pirmąja prasme.