Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Protėvių kultas

mirusių protėvių religinis garbinimas, pagrįstas tikėjimu, jog jie gali daryti poveikį gyviesiems. Kulto objektu tapdavo aukščiausią visuomeninę padėtį turėję protėviai – vadai, didvyriai, žyniai. Šio kulto reliktai – daugelio tautų papročiuose išlikusi ypatinga pagarba giminės senoliams.