Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Provokacija

(lot. provocatio – iššaukimas), pastangos dirbtinai sukelti kokius nors veiksmus, kieno nors reakciją; asmenų, organizacijų ar valstybių vyriausybių kurstymas kam nors kenkti.