Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Prūsija

Prūsija XIII a.
Prūsija XIII a.
baltų genčių gyventa teritorija pietrytiniame Baltijos jūros pakraštyje. Vakaruose siekė Vyslos žemupį, rytuose Deimenos ir Mozūrijos ežeryno liniją, pietuose – Narevo intakų aukštupius.

Prūsiją sudarė keletas žemių – Barta, Galinda, Kulmas, Liubavas, Notanga, Pagudė, Pamedė, Sasna, Semba, Varmė. Deja, IX a., o ypač XII-XIII a. prasidėjus agresijai, jie taip ir nesusijungė į vieną valstybę. Užkariautose žemėse XIII a. susikūrė vokiška teokratinė kryžiuočių valstybė. Per kovas daugybė prūsų žuvo, daug bėgo į Mozūriją ir ypač į Lietuvą. Dalis šiaurinių prūsų – bartų, notangų, sembų – sulietuvėjo.