Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Prūsijos karalystė

vokiečių valstybė pietrytiniame Pabaltijyje. Egzistavo 1701-1947 m. Sostinė Berlynas. 1871 m. Prūsijos karalius tapo Vokietijos imperatoriumi. Po 1918 m. lapkričio revoliucijos monarchija Prūsijoje panaikinta. Prūsija tapo viena iš vokiečių žemių. Po Antrojo pasaulinio karo likviduota.